Rolnik zawód niebezpieczny!

Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" w kategorii gospodarstw indywidualnych.

Celem konkursu jest promocja ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorzy konkursu:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • Państwowa Inspekcja Pracy.
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Współorganizatorami mogą być również instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty które zgłoszą chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

Pliki do pobrania:

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy" ogłoszony przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci mieszkających lub przebywających w gospodarstwie rolnym. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim oraz centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VII.


Laureaci 2018


Pliki do pobrania: