Wydarzenia

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie – 87 lat później

Do napisania tego tekstu zainspirował mnie artykuł z 1931 roku inspektora pracy W. Kuliczkowskiego, opublikowany w numerze 9/2018 „Inspektora Pracy”. Autor opisał stan bezpieczeństwa w rolnictwie w okresie międzywojennym. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, jednak nie wszystko.

Więcej...

87 lat temu

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

Polska, kraj w pierwszym rzędzie rolniczy, do chwili obecnej nie posiada specjalnego, a nawet ogólnego ustawodawstwa zabezpieczającego robotnika zatrudnionego w rolnictwie, mimo że po górnictwie i hutnictwie statystyka wykazuje największą ilość wypadków w rolnictwie, zarówno co do ilości, jak i jakości, chociaż wiemy, że znakomita ilość wypadków w tej gałęzi pracy zazwyczaj nie jest uwidoczniana w formie protokołów, a więc i statystyka zupełnie nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy.

Więcej...

Konkurs Bezpiecznej Orki

W dniu 20.10.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie odbył się IV Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki pod patronatem honorowym Starosty Skierniewickiego.

Więcej...

Konferencja dla rolników w Zespole Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym

W dniu 27 października 2018 roku odbyła się konferencja dla rolników pod hasłem „Otwórz się na bezpieczeństwo w gospodarstwie”, której organizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym.

Więcej...

Jesienne prace polowe pod nadzorem PIP

W związku z działalnością informacyjno – promocyjną „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” na przełomie września i października bieżącego roku inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie rozpoczął wizytacje jesiennych prac polowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubelskiego.

Więcej...

Bezpieczne jesienne prace polowe

Ponad 1300 wypadków rolników podczas pracach polowych i gospodarczych odnotowano od początku roku na terenie Wielkopolski. Szczególne zagrożenia stwarzają przemieszczające się po drogach publicznych bez zachowania zasad bezpieczeństwa kombajny, ciągniki i inne wielkogabarytowe pojazdy. Kontynuując rozpoczętą w okresie żniw w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu akcję prewencyjną, inspektorzy pracy wspólnie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz pracownikiem Oddziału Wojewódzkiego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań prewencyjnych przeprowadzili wspólne kontrole ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych w okresie jesiennych prac polowych.

Więcej...

Czy praca w rolnictwie jest legalna?

W oparciu o zawartą w ustawie o PIP definicję podmiotu kontrolowanego działania inspekcji pracy podejmowane w stosunku do rolników indywidualnych, co do zasady, ograniczają się do akcji edukacyjnych i prewencyjnych, podnoszących świadomość i wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny wykonywania prac rolnych.

Więcej...

Państwowa Inspekcja Pracy na AGRO SHOW 2018

W trakcie międzynarodowej wystawy rolniczej odbywającej się w dniach 20-23 września w Bednarach k.Poznania, Andrzej Kwaliński zastępca głównego inspektora pracy wręczył nagrodę laureatom XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Więcej...

Gospodarstwo z województwa świętokrzyskiego otrzymało ciągnik rolniczy jako nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo w kraju uznano gospodarstwo państwa Agaty i Zbigniewa Przyjemskich z województwa świętokrzyskiego, którzy w nagrodę ufundowaną przez Prezesa KRUS otrzymali ciągnik rolniczy URSUS C-380 o mocy 55 KW.

Więcej...

W trosce o bezpieczne żniwa w Wielkopolsce


Żniwa to okres zarówno intensywnych prac polowych i gospodarskich jak i czas zwiększonego ruchu na drogach publicznych maszyn i urządzeń rolniczych. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Oddziałem Wojewódzkim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań prewencyjnych w miesiącach lipcu i sierpniu prowadzono wspólne kontrole ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych w okresie prac polowych.

Więcej...

Bezpieczeństwo rolnika podczas wzmożonych żniwnych prac polowych


Na przełomie lipca i sierpnia w ramach działań informacyjno-prewencyjnych „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” Tomasz Abramczyk, inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie, rozpoczął przeprowadzenie wizytacji żniwnych prac polowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubelskiego.

Więcej...