Wydarzenia

Szkolimy rolników indywidualnych z UDT

W miesiącach styczeń i luty bieżącego roku w ramach działań informacyjno – promocyjnych „Szanuj życie ! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” podczas Sesji Rady Gminy w Żółkiewce, w Łopienniku, w Żmudzi, w Krzczonowie oraz w Sawinie, Tomasz Abramczyk - inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, zorganizował i przeprowadził wraz z przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie szkolenia dla rolników indywidualnych.

Więcej...

Rozstrzygnięcie XXV edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie”

W dniu 13 grudnia b.r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbył się finał XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie. Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu przy współpracy partnerów wchodzących w skład Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie.

Więcej...

Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół w Sawinie odbyła się IX edycja „Mikołajek z Państwową Inspekcją Pracy” połączona z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pt. „Co zagraża dzieciom na wsi”.

Więcej...

Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie

Dnia 11.12.2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy

Więcej...

Finał X Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów szkół o profilu rolniczym „Bezpieczna Praca w Rolnictwie”

W dniu 11.12.2019 r. w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Katowicach odbył się finał X Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów szkół o profilu rolniczym pod nazwą „Bezpieczna Praca w Rolnictwie”, którego współorganizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Więcej...

Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych oraz XX Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie

W dniu 10 grudnia 2019 roku w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się Finały Wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych oraz XX Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.

Więcej...

Najlepsi nagrodzeni

5 grudnia 2019 r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku wyłoniono laureatów 15. Olimpiady wiedzy o BHP i rolnictwie.Głównym celem konkursu było upowszechnienie problematyki w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, a także poszerzenie wiedzy w zakresie nowych rozwiązań i technologii wykorzystywanych w rolnictwie.

Więcej...

I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie" został rozstrzygnięty

Szczegóły dotyczące wyboru najlepszych filmów i laureatów konkursu, znajdują się na stronie KRUS

Więcej...

Zmiany w podlaskim rolnictwie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w czasie żniw

Tegoroczne żniwa w województwie podlaskim rozpoczęły się wcześniej niż zwykle i dzięki sprzyjającej pogodzie trwały tylko trzy tygodnie. W tym czasie specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzili 466 wizytacji, które objęły 548 osób. Sprawdzono stan techniczny i wyposażenie w 193 kombajnach, 210 ciągnikach, 70 prasach rolujących i 124 zestawach transportowych. Na ogół w większości przypadków maszyny i pojazdy były sprawne.

Więcej...

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Strategia Prewencji w Rolnictwie 2019

Zapraszamy młodzież szkolną i uniwersytecką, w szczególności ze szkół rolniczych, do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez KRUS międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce.

Konkurs trwa od 2 września do 31 października 2019 r.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie filmowym:

Więcej...

Gospodarstwo rolne z województwa świętokrzyskiego jest przykładem jak można tworzyć bezpieczne miejsca pracy w rolnictwie.

Laureatem Nagrody Specjalnej Głównego Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, w tegorocznym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne został Tomasz Szczęsny.

Więcej...

Nagrody za bezpieczne gospodarstwa

Anna i Mariusz Chrzanowscy z Nowego Chodnowa zostali laureatami XVII Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Nagrodę specjalną w tym konkursie przyznał Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

Więcej...

Apel GIP bezpieczeństwo dzieci

Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym

Więcej...

Bezpieczne Lato z PIP

Zasada była prosta – kierowca, który przekroczył prędkość miał do wyboru: mandat lub cytrynę; natomiast kierowca, który jechał prawidłowo i zgodnie z przepisami ruchu drogowego - otrzymywał jabłko. Wszyscy zatrzymani kierowcy, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym wybierali kwaśne cytryny, które musieli na miejscu skonsumować.

Więcej...

„Traktoriada” w Grzybnie

Przejazdem spod budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie kawalkady starych ciągników i zabytkowych samochodów na teren boiska sportowego rozpoczęła się w dniu 19 maja 2019 roku II Międzynarodowa Traktoriada. Jej organizatorem był miejscowy Zespół Szkół Rolniczych oraz Towarzystwo Ziemi Brodnickiej „Gniazdo” i Klub Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”.

Więcej...

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie – 87 lat później

Do napisania tego tekstu zainspirował mnie artykuł z 1931 roku inspektora pracy W. Kuliczkowskiego, opublikowany w numerze 9/2018 „Inspektora Pracy”. Autor opisał stan bezpieczeństwa w rolnictwie w okresie międzywojennym. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, jednak nie wszystko.

Więcej...

87 lat temu

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

Polska, kraj w pierwszym rzędzie rolniczy, do chwili obecnej nie posiada specjalnego, a nawet ogólnego ustawodawstwa zabezpieczającego robotnika zatrudnionego w rolnictwie, mimo że po górnictwie i hutnictwie statystyka wykazuje największą ilość wypadków w rolnictwie, zarówno co do ilości, jak i jakości, chociaż wiemy, że znakomita ilość wypadków w tej gałęzi pracy zazwyczaj nie jest uwidoczniana w formie protokołów, a więc i statystyka zupełnie nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy.

Więcej...

Konkurs Bezpiecznej Orki

W dniu 20.10.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie odbył się IV Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki pod patronatem honorowym Starosty Skierniewickiego.

Więcej...

Konferencja dla rolników w Zespole Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym

W dniu 27 października 2018 roku odbyła się konferencja dla rolników pod hasłem „Otwórz się na bezpieczeństwo w gospodarstwie”, której organizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym.

Więcej...

Jesienne prace polowe pod nadzorem PIP

W związku z działalnością informacyjno – promocyjną „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” na przełomie września i października bieżącego roku inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie rozpoczął wizytacje jesiennych prac polowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubelskiego.

Więcej...

Bezpieczne jesienne prace polowe

Ponad 1300 wypadków rolników podczas pracach polowych i gospodarczych odnotowano od początku roku na terenie Wielkopolski. Szczególne zagrożenia stwarzają przemieszczające się po drogach publicznych bez zachowania zasad bezpieczeństwa kombajny, ciągniki i inne wielkogabarytowe pojazdy. Kontynuując rozpoczętą w okresie żniw w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu akcję prewencyjną, inspektorzy pracy wspólnie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz pracownikiem Oddziału Wojewódzkiego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań prewencyjnych przeprowadzili wspólne kontrole ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych w okresie jesiennych prac polowych.

Więcej...

Czy praca w rolnictwie jest legalna?

W oparciu o zawartą w ustawie o PIP definicję podmiotu kontrolowanego działania inspekcji pracy podejmowane w stosunku do rolników indywidualnych, co do zasady, ograniczają się do akcji edukacyjnych i prewencyjnych, podnoszących świadomość i wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny wykonywania prac rolnych.

Więcej...

Państwowa Inspekcja Pracy na AGRO SHOW 2018

W trakcie międzynarodowej wystawy rolniczej odbywającej się w dniach 20-23 września w Bednarach k.Poznania, Andrzej Kwaliński zastępca głównego inspektora pracy wręczył nagrodę laureatom XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Więcej...

Gospodarstwo z województwa świętokrzyskiego otrzymało ciągnik rolniczy jako nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo w kraju uznano gospodarstwo państwa Agaty i Zbigniewa Przyjemskich z województwa świętokrzyskiego, którzy w nagrodę ufundowaną przez Prezesa KRUS otrzymali ciągnik rolniczy URSUS C-380 o mocy 55 KW.

Więcej...

W trosce o bezpieczne żniwa w Wielkopolsce


Żniwa to okres zarówno intensywnych prac polowych i gospodarskich jak i czas zwiększonego ruchu na drogach publicznych maszyn i urządzeń rolniczych. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Oddziałem Wojewódzkim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań prewencyjnych w miesiącach lipcu i sierpniu prowadzono wspólne kontrole ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych w okresie prac polowych.

Więcej...

Bezpieczeństwo rolnika podczas wzmożonych żniwnych prac polowych


Na przełomie lipca i sierpnia w ramach działań informacyjno-prewencyjnych „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” Tomasz Abramczyk, inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie, rozpoczął przeprowadzenie wizytacji żniwnych prac polowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubelskiego.

Więcej...