Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Strategia Prewencji w Rolnictwie 2019

Zapraszamy młodzież szkolną i uniwersytecką, w szczególności ze szkół rolniczych, do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez KRUS międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce.

Konkurs trwa od 2 września do 31 października 2019 r.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego (2-minutowego) filmu, który będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym:

  1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
  2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.
  3. Zdefiniuj cele – stwórz program.
  4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.
  5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy.
  6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie.
  7. Daj dobry przykład i motywuj innych.

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Współorganizatorami konkursu są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a także Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Fundacja PGE.

Państwowa Inspekcja Pracy jest Partnerem konkursu.

Patronat medialny sprawuje TVP Info.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego