Szanuj Życie!

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym


Aktualności:

  • ograniczanie zagrożeń wypadkowych w rolnictwie,
  • zalecenia prewencyjne,
  • komentarze.
Więcej...

Rolnik zawód niebezpieczny!

Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Według danych KRUS średnio 2/3 poszkodowanych rolników indywidualnych doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponosi śmierć wskutek wypadku przy pracy. Niezmiennie od lat wskazywane są te same, najliczniejsze grupy wypadkowe, tj.: upadki osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych, uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta. Przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń również się nie zmieniają. Do wypadku dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych przez rolników, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę nieszczęśliwych zdarzeń wśród rolników indywidualnych, obserwowana już od wielu lat.

Więcej...

Materiały pomocnicze

Card image cap

Wydawnictwa

Informatory, broszury poświęcone tematyce bezpieczeństwa i higeiny pracy w rolnictwie

Więcej...
Card image cap

Filmy

Jak identyfikować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy i jak im przeciwdziałać kiedy wystąpią?

Więcej...
Card image cap

Materiały szkoleniowe

Film przedstawia zagrożenia jakie występują podczas mechanicznej obórbki drewna

Więcej...

Statystyki wypadkowe

Aktualne dane statystyczne dotyczące wypadków w rolnictwie indywidualnym

Więcej...

Konkursy

Poznajmy laureatów tegorocznych konkursów

Więcej...