Skip to main content

Konkursy współorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy

Plakat konkursu moja wizja zero edycja 2023 r.
baner konkursu

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym”! Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan. Najważniejsze informacje:

  • konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie
  • zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii „Wizja Zero” i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym
  • zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
  • przesyłając film należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.)
plakat konkursu bezpiecznie na wsi

Państwowa Inspekcja Pracy, jako współorganizator, serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Plakat konkursu bezpieczne gospodarstwo rolne

Państwowa Inspekcja Pracy jako współorganizator, zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem Konkursu jest:

  • promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
  • okazją do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych.
  • zdobycia cennych nagród.
  • poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe.

Doświadczenie, rady i uwagi komisji w trakcie eliminacji przyczyniają się do wyeliminowania wielu zagrożeń w środowisku rolniczej pracy, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin. W dotychczasowych dziewiętnastu edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych.