Skip to main content

Bezpieczeństwo dzieci na wsi - lista kontrolna

Każdego roku dochodzi na wsi do tragicznych wypadków, w których giną lub zostają okaleczone dzieci. Większość tych zdarzeń ma miejsce w gospodarstwach rolnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych proponujemy Państwu wypełnienie poniż-szej Listy Kontrolnej.Pytania z Listy dotyczą najczęstszych zagrożeń i nieprawidłowości występujących w gospodarstwach. Na każde pytanie można odpowiedzieć TAK lub NIE. Jeśli na któreś z nich odpowiecie Państwo NIE, powinniście podjąć działania zmierzające do wyeliminowa-nia lub zminimalizowania danego zagrożenia, stwarzając sobie bezpieczne miejsce pracy, a dzieciom bezpieczne warunki życia

Bezpiecznie ciągnikiem

Podstawowe zasady obsługi i poruszania się po drogach publicznych i w terenie pojazdami rolniczymi i ciągnikiem: co należy koniecznie sprawdzić przed wyruszeniem, zjeżdżanie z góry, parkowanie na wzniesieniu, wjeżdżanie pod górę, jazda z wysokim ładunkiem; czego nie wolno, niebezpieczne sytuacje. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa pracy z pojazdami rolniczymi i ciągnikiem.

Bezpieczeństwo w indywidualnym gospodarstwie rolnym - karta kontrolna

Lista kontrolna dedykowana właścicielom niewielkich gospodarstw rolnych, ułatwia sprawdzenie gospodarstwa rolnego pod kątem bezpieczeństwa. Zależnie od odpowiedzi „tak” lub „nie” można wprowadzić nowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo całej rodzinie. Listę podzielono na segmenty tematyczne.

Bezpieczna obsługa zwierząt

Dobra i bezpieczna obsługa zwierząt to podstawowa umiejętność niezbędna każdemu rolnikowi. Selekcja zwierząt polegająca na doborze osobników o łagodnym temperamencie nie jest wystarczającym zabiegiem profilaktycznym, aby uniknąć wypadków. Autor radzi jak postępować ze zwierzętami.

Bezpiecznie na wsi

Nowa, znacznie zmieniona merytorycznie wersja znanej broszury Państwowej Inspekcji Pracy dla młodzieży. Krótkie rozdziały dotyczą: niebezpiecznych miejsc na podwórzu, zagrożeń chemicznych, maszyn i narzędzi, obchodzenia się ze zwierzętami, z prądem oraz z otwartym ogniem, właściwego zachowania na drodze. Jest też poradnik rowerzysty, ABC pierwszej pomocy oraz wskazówki na wypadek pożaru i powodzi. Ważne uzupełnienie stanowi wykaz prac, jakich nie wolno wykonywać dzieciom i młodzieży.

Chemia dla rolników

W 2013 r. znacząco zmieniły się przepisy regulujące zagadnienia dotyczące środków ochrony roślin. Nowe wydanie broszury zostało zaktualizowane pod kątem obowiązujących przepisów i zmienione tak, aby zawierało najważniejsze informacje z punktu widzenia rolników, którzy powszechnie stykają się ze środkami ochrony upraw i pozostają ich głównymi użytkownikami.

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Dźwigaj bezpiecznie. Informacje dla rolników

Ulotka przedstawia najważniejsze zasady bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów w gospodarstwie rolnym.

Praca rolnika dobre praktyki

Książka zawiera dobre rady, które pomogą rolnikom w zachowaniu bezpieczeństwa podczas pracy. Broszura podzielona jest na dwanaście rozdziałów. Każdy z nich zawiera po kilka lub kilkanaście opisów wzbogaconych zdjęciami. Krótkie opisy są praktycznymi wskazówkami, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo w codziennych czynnościach gospodarskich. Jest też rozdział poświęcony dzieciom, które są na wsi szczególnie narażone na ryzyko wypadku.

Przygoda na wsi - zobacz co ci zagraża

Kolorowy komiks dla uczniów szkół podstawowych o zasadach bezpiecznego zachowania na wsi. Grupa dzieci przyjeżdża na wieś na wakacje. Już pierwszego dnia jedna z dziewczynek ulega wypadkowi. Z pobliskiego domu przybiega gospodarz z synem. Aby uchronić dzieci przed dalszymi doświadczeniami, postanawia pomóc im w poznaniu warunków panujących na wsi. Jego syn oprowadza swoich rówieśników po gospodarstwie taty.

Bezpieczne wykonywanie wybranych prac

Książka zawiera dobre rady, które pomogą rolnikom w zachowaniu bezpieczeństwa podczas pracy. Broszura podzielona jest na jedenaście rozdziałów. Każdy z nich zawiera po kilka lub kilkanaście opisów wzbogaconych zdjęciami.

Rolnik zawód niebezpieczny

Ulotka przedstawia zagrożenia życia i zdrowia w rolnictwie: tragiczną statystykę wypadków, choroby zawodowe oraz przyczyny wypadków i obszary zagrożeń: upadki osób, spadające przedmioty, transport rolniczy, nieprawidłowe użytkowanie maszyn, ostrych narzędzi. Pokrótce prezentuje zasady obsługi zwierząt hodowlanych; zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, kobiet i osób starszych; szkice ilustrujące poprawne rozwiązania, na fotografiach: przykłady złych i dobrych praktyk.

Uwaga azbest!

Ulotka przedstawia najważniejsze zagrożenia związane z usuwaniem pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych, zasady bezpiecznej pracy z azbestem oraz minimalizowania szkodliwości odpadów azbestowych.

Sianokiszonki zasady bezpiecznej pracy

Ulotka przedstawia najważniejsze zagrożenia związane z usuwaniem pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych, zasady bezpiecznej pracy z azbestem oraz minimalizowania szkodliwości odpadów azbestowych.